Egoist okur

Hayalin Derinlikleri: A’mâk-ı Hayâl

“İnsanın biricik bilgisi, bir şey bilmediğini itiraf ve kabul etmesidir” diyor Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi A’mâk-ı Hayâl’de. Bugünlerde bir sinema uyarlamasının yolda olduğundan bahsedilen A’mâk-ı Hayâl başka kitaba benzemeyen masalsı bir kitap. Cemil Meriç’e göre “edebiyatımızın ilk felsefî romanı”. Bana göre mutluluğun nasıl ve nerelerde bulunabileceği üzerine kafa yoran bir kişisel gelişim başyapıtı. İncecik ama sihirli […]

Read More

16. yüzyıl minyatürlerinde Mevlana

Mevlana Celaleddin Rumi’ye dair eldeki tek görsel kaynak, hatıralarının ve menkıbelerinin toplandığı Sevâkıb-ı Menâkıb adlı kitaptaki minyatürler… Kitabın iki orijinal kopyasından biri Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde, diğeriyse New York’taki Morgan Kütüphanesi’nde. Neyse ki Mevlana’nın görselleri artık o kadar da ulaşılmaz değil. Morgan Kütüphanesi, Sevâkıb-ı Menâkıb’daki 29 orijinal minyatürü internet üzerinden dünyaya açtı. Mevlana’yı ölümünden yüzlerce yıl […]

Read More