Egoist okur

Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergilerinin 40 Yılı

Kurulduğu günden itibaren çağdaş sanat dinamiğini hareketlendiren, bu alanındaki çalışmaları teşvik eden ve sanatçılara destek olan Akbank Sanat,10 Eylül-19 Kasım 2022 tarihleri arasında Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergilerinin 40 Yılı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Akbank Sanat

David Hockney, iPad’de resim yapmanın güzelliğini anlatıyor

Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergilerinin 40 Yılı

Sergi konsepti ve sergileme tasarımını Bülent Erkmen’in, küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’nın üstlendiği Kırk Kapılı Oda, “Günümüz Sanatçıları” sergilerinin 40 yılına ışık tutan bir dokümantasyon sergisi.   40 yıla ait belgeler, fotoğraflar, videolar izleyicilere dijital ortamda sunuluyor.

40 yıl süresince sergilerine katılan sanatçıların, seçici kurul üyelerinin, küratörlerin, kısacası sergilere katkısı olan herkesin, bu 40 yıl sonunda, günümüz sanatına attıkları “40 imza”, bu serginin taşıyıcısı, bu serginin işareti!

Giriş katı bir tür prolog. 40 yılın “Günümüz Sanatçıları” sergilerine katılan ve sanatçı, seçici kurul üyesi ya da küratör olarak katkıda bulunan 1147 kişinin isimlerinin tek tek yer aldığı görsel bir “show” karşılıyor izleyiciyi. Birinci katın tamamında ise 40 yılın tüm bilgileri ve belgeleri 40 ekranda sergileniyor.

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından 1980 yılında başlatılan ve 2003 yılından itibaren de   Akbank Sanat iş birliğiyle devam eden “Günümüz Sanatçıları Sergileri”, Türkiye sanat ortamında önemli bir yer kaplıyor.

Kırk Kapılı  Oda sergisi bir bakıma bu köklü sanat yolculuğunun arşivini izleyicilere açıyor.

“Labirentte yol bulmak kadar kaybolmak da erdemdir”

Küratör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman sergiyle ilgili şunları söylüyor:

“Güncel sanatın kurumsal tarihiyle bireysel tarihi arasındaki ilişki sorunsaldır. Kişisel düzeyde öngörülmüş, bireysel yetilerle tanımlanmış, kişisel bir anlayışla geliştirilmiş sanatla, belli bir çevrenin ortak duyarlılığı ve edimi olan sanat arasında fark vardır. Öncülerin geliştirdiği bir tutumun ortak kabule dönüşmesi daima karmaşık bir olgudur.

‘Günümüz Sanatçıları’ sergileri 1980’den bu yana devam eden kesintisiz tarihi içinde bu dönüşümü sağlamıştır. Sanatsal duyarlılığın kendi iç dinamiklerini koruyarak ortak paydalar oluşturması, bu sergilerin tarihini meydana getiriyor.

1980’lerden bugüne kadar devam eden süreklilik çizgisi güncel sanatın kritik tarih eşiklerini içerir. 1989 yılı dönüm yılı kabul edilir. ‘Günümüz Sanatçıları’ sergilerinin ise 1980 yılında başlaması ve kendisini sürekli olarak öncü konumunda tutarak ilerlemesi şaşırtıcıdır. ‘Günümüz Sanatçıları’ sergileri için kurumsallaşmanın, sanatın ön koşullardan, sınırlamalardan, kurallardan kurtulması, özgürleşmesi, eleştirel ve muhalif bir konuma taşınması anlamına gelişi ise ayrıca dikkate değer.

‘Günümüz Sanatçıları’ sergilerinin tarihi Türkiye’de güncel sanatın tarihiyle özdeştir hatta onu öncelemektedir. Bununla birlikte ‘Günümüz Sanatçıları’ sergilerinin bugün başlı başına bir kuramsal çalışma alanı haline gelmiş müze kavramına yeni içerik kazandırmak maksadıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından hazırlanmış olması ayrıca çarpıcıdır. Müze ve ‘günümüz sanatçıları’ kavramlarının iç içe geçirilmesi bu kurumları hazırlayan kişilerin derin bir saygı duyulması gereken ileri ve aydınlık görüşlerinin uzantısıdır.

Sanat her şeye ama en çok da kendisine muhaliftir. Sanatın ayrıcalığı budur. Türkiye’nin kısıtlı koşullarda sanat bu özgürlüğü hatta bu sertliği ancak GS sergileri gibi yenilikçi, değişken, devingen bir yapı içinde gerçekleyebilirdi. Kırk yıllık tarih bu yargıyı kanıtlıyor ve onun tanıklığıdır.

‘Günümüz Sanatçıları’ sergilerinin gelenekseli aşan ve tarihsel olan niteliği ve başarısı budur.

‘Günümüz Sanatçıları’ sergileri, kırk kapılı bir odadır. O oda belleğin labirentlerini saklıyor içinde. Her kapı bir serüvene ve gize açılıyor.

Labirentte yol bulmak kadar kaybolmak da erdemdir.”

Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergilerinin 40 Yılı sergisi, Akbank Sanat’ta 10 Eylül-19 Kasım 2022 tarihleri arasında Beyoğlu Akbank Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments