Egoist okur

Türk yayıncılığında SEKS ve diğer derin mevzular

Aman yarabbim! Cumhuriyet kurulduğundan beri İstanbul matbaalarında neler basılmış neler. Kâh tamamen bir kişisel gelişim başlığı olarak, kâh inceden bir edebî kisveyle süslenerek, kimi zaman da tamamen sağlık ve tıp yayınına dönüşerek… Bugün kitapçı raflarında görmeyi hayal bile edemeyeceğimiz nice kapaklar, başlıklar, konular geçmiş okurun önünden. Hepsi, hepsi burada…

Başar Başarır bu kez yayın dünyamızın en netameli konusunu, cinselliği ele alıyor. Hem de en başından itibaren…

Türk yayıncılığında SEKS ve diğer derin mevzular

Cinsellik ve seks bizde daima kapalı kapılar arkasında kalan, dile getirilmesi bile neredeyse ayıplanan bahislerdir. Hatta denilebilir ki, bu toprakların en netameli saydığı konu daima cinsellik olmuştur. Öte yandan kahraman Türk yayıncıları satış potansiyeli fevkalade yüksek olan bu konuya o kadar da bigâne kalamazlardı, kalmamışlar. Cumhuriyet kurulduğundan beri İstanbul matbaalarında neler basılmış neler. Kâh tamamen bir kişisel gelişim başlığı olarak, kâh inceden bir edebî kisveyle süslenerek, kimi zaman da tamamen sağlık ve tıp yayınına dönüşerek… Bugün kitapçı raflarında görmeyi hayal bile edemeyeceğimiz nice kapaklar, başlıklar, konular geçmiş okurun önünden.

Bu ay “Bizi Hatırlayınız”da sıra onlarda. Türk yayıncılarının ateşten bile sıcak bir mevzuyla imtihanını hatırlıyoruz.

Başar Başarır

1340 (1924) tarihli Resimli Ay…

Burada görünmeyen 8. sayfadaki başlık şöyledir:

“Konya’da Oturak Alemi”

Eğlenmek vesaitinden mahrum kalan Anadolu halkı arasında çirkin eğlenme tarzları vardır.

Bunlardan biri ve belki en çirkini “oturak” alemidir. Kadın oynatmanın çirkin bir şekli olan “oturak” alemini bizzat gören bir arkadaşımız müşahedelerini aşağıda naklediyor.

Muharriri: Safaleddin Ziya

(9. sayfa, sol sayfadaki dansöz çiziminin resim altı:)

Gerdan kırarak, göz kırparak, bel oynatarak oynayışı, yılan gibi süzülüşü vardı ki…

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments